Atspausdinta iš: http://www.old2.pressphoto.lt/lt/konkursai/konkursas_„gyvenimo_ratas“-"circle_of_life"

Konkursas „Gyvenimo ratas“-"Circle of Life"

pressphoto.lt  ::  Konkursai   ::  Konkursas „Gyvenimo ratas“-"Circle of Life"

Konkursas „Gyvenimo ratas“-"Circle of Life"

Konkursas „Gyvenimo ratas“ – tai naujas festivalio etapas. Konkursas, skirtas socialines tematikos fotopasakojimams apie mūsų kasdienį gyvenimą. Pasakojimą turi sudaryti ne mažiau kaip 4 ir ne daugiau kaip 20 fotografijų. Darbus galima siųsti iki 2009 metų spalio 2 dienos.
Tarptautinės žiuri išrinktos geriausios 10-15 istorijų bus eksponuojamos festivalyje ir publikuojamos žurnale „Fotografijos ratas“.
Konkurso prizą įsteigė pagrindinis festivalio rėmėjas NIKON. Konkurso nugalėtojas bus apdovanotas - Nikon D3, Nikon 24-70mm f/2.8, Nikon SB-900.

Programa jauniesiems fotografams yra edukacinio pobūdžio ir vyksta nuo pirmojo festivalio, surengto 2007 metais.
Šių metų festivalio programos „Namų darbai“ mokytojas yra Mikkel Örstedholm iš Švedijos. Pernai vykusio festivalio metu Mikkel paskyrė užduotį fotografams (anglų kalba, .pdf, 55 KB) – užduoties vertimas į lietuvių kalbą (.doc, 11 KB). Ši programa yra skirta fotografams iki 35 metų.
Įvertinti 5 šios užduoties nuotraukų rinkiniai bus eksponuojami festivalyje ir publikuojami žurnale „Fotografijos ratas“.
Programos „Namų darbai“ rėmėjas yra bankas Swedbank kuris įsteigs prizą geriausiam šių metų jaunajam fotografui.
Darbus šiai užduočiai galima siųsti iki 2009 metų spalio 2 dienos.

ENGLISH VERSION:

The competition the "Circle of Life" is a completely new stage of this festival.  It is a competition for social theme photo stories about our everyday life.
A photo story is expected to consist of between 4 and 20 photos. The deadline for this competition is 2nd October 2009.
The best 10 to 15 of the photo stories selected by an international jury will be exhibited during this festival and eventually published in the journal "Photo Circle".
Our main sponsor “Nikon” has established the first prize of this competition. The winner will get a Nikon D3, Nikon 24-70mm f/2.8, Nikon SB-900.

The programme for young photographers is of educational character and has been in process since the first festival held in 2007. The tutor of the festival programme "Home Work" this year is Mikkel Örstedholm from Sweden. More information about the task (.pdf, 55 KB). This programme is intended for photographers under 35.
The best evaluated 5 collections of this task will be exhibited during the festival and published in the journal "Photo Circle".
The main sponsor of the "Home Work" programme is the Swedbank bank, which will award the best young photographer of this year. The deadline for this task is 2nd October 2009.