Atspausdinta iš: http://www.old2.pressphoto.lt/lt/konkursai/konkursas_,,kolegos_objektyvo_sukury”_2010m.

KONKURSAS ,,KOLEGOS OBJEKTYVO SŪKURY” 2010m.

pressphoto.lt  ::  Konkursai   ::  KONKURSAS ,,KOLEGOS OBJEKTYVO SŪKURY” 2010m.


Fotografai ir fotografuojantys žurnalistai kviečiami dalyvauti konkurse

Lietuvos žurnalistų sąjungos (LŽS) Spaudos fotografų klubas fotografus ir fotografuojančius žurnalistus kviečia dalyvauti fotografijų konkurse „Kolegos objektyvo sūkury".

Konkurse „Kolegos objektyvo sūkury" kviečiami dalyvauti šalies periodinės spaudos (nacionalinės, regioninės, rajoninės) ir internetinės žiniasklaidos fotografai ar fotografuojantys žurnalistai. Konkursui teikti galima 2009-2010 metais skelbtas arba niekur nepublikuotas fotografijas konkurso „Kolegos objektyvo sūkury" tema.

2009-2010 metais sukurtas fotografijas galima talpinti užsitregistravus čia: REGISTRACIJA arba atspaustas, ne mažesnio nei 15x20 cm formato, arba įrašytas į elektroninę laikmeną, tinkamas spaudai, tema „Kolegos objektyvo sūkury" siųsti į Lietuvos žurnalistų sąjungą (S.Konarskio g. 49, LT-03123 Vilnius) iki 2010 m. lapkričio 01 d.

Originalius darbus, atitinkančius konkurso tematiką bei tikslą, gali teikti redakcijos, LŽS nariai bei patys fotografai (etatiniai ir neetatiniai) ir fotografuojantys žurnalistai.

Konkurso pateiktus darbus vertinsir LŽS Spaudos fotografų klubo deleguotų atstovų komisija. Pagrindiniai vertinimo kriterijai: kūrybiškumas (autoriaus kuriamojo darbo požymiai), originalumas (temos traktuotės savitumas), atitikimas temai.

http://static.zebra.lt/files/200907/OjziXOMN.jpg

Konkurso geriausių trijų (pirmos, antros ir trečios vietų laimėtojams) darbų autoriai bus apdovanoti diplomais ir piniginėmis premijomis 2010 m. gruodžio mėnesį.

Papildoma informacija: sarunas.mazeika@gmail.com


KONKURSO ,,KOLEGOS OBJEKTYVO SŪKURY”
NUOSTATAI


I. BENDROSIOS NUOSTATOS


1. Konkurso tikslas – išrinkti geriausias 2009-2010 metais šalies periodinėje spaudoje (nacionalinėje, regioninėje ar rajoninėje, internetinėje žiniasklaidoje) skelbtas arba niekur nepublikuotas fotografijas konkurso „Kolegos objektyvo sūkury“ tema.

2. Šie nuostatai nustato konkurso „Kolegos objektyvo sūkury“ (toliau – Konkurso) organizavimo tvarką, reikalavimus teikiamiems darbams, darbų teikimą, vertinimą, nugalėtojų skelbimo bei apdovanojimo tvarką.

3. Konkurso premijas steigia Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija (NŽKA).

4. Konkursui pateiktus darbus atrenka ir įvertina Konkurso vertinimo 3-5 asmenų komisija (toliau – Komisija).

5. Konkurso premijas steigia Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija (NŽKA).

6. Konkursui pateiktus darbus atrenka ir įvertina Konkurso vertinimo 3-5 asmenų komisija (toliau – Komisija). Konkurse Komisija vertins ir pavienes nuotraukas ir jų serijas. Nuotraukų serijos pateikta tema – privalumas.

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS


7. Konkursą organizuoja LŽS Spaudos fotografų klubas.

8. Konkurso Komisiją sudaro LŽS Spaudos fotografų klubo deleguoti atstovai.

9. Konkurso dalyvis Komisijai pateikia  2009-2010 metais  sukurtas fotografijas (atspaustas, ne mažesnio nei 15x20 cm formato, arba užsiregistruoja ir patalpina serveryje http://www.pressphoto.lt/konkursai/index.php/22) tema „Kolegos objektyvo sūkury“.

10. Reikalavimai failams: 2500 px – minimalus didžiosios kraštinės ilgis, 3000 px – maksimalus didžiosios kraštinės ilgis, 4000 kB – maksimalus failo dydis, jpg – failo tipas

11. Originalius darbus, atitinkančius Konkurso tematiką bei tikslą, gali teikti redakcijos, LŽS ir NŽKA nariai bei patys fotografai ir fotografuojantys žurnalistai.

12. Originalūs darbai, atitinkantys konkurso tematiką, siunčiami Lietuvos žurnalistų sąjungai (S.Konarskio g. 49, LT-03123 Vilnius, Tel. 8-5-2122805) iki 2010 m. lapkričio  01 d.

13. Komisija vertina ir išrenka geriausius darbus ne vėliau kaip iki 2010 m. lapkričio  10 d.

14. Geriausių trijų (pirmos, antros ir trečios vietų laimėtojams) darbų autoriams įteikiami diplomai ir piniginės premijos. Komisijos sprendimu Konkurso prizinis fondas gali būti perskirstytas.
15. Konkurso laimėtojai skelbiami bei premijos įteikiamos 2010 m. lapkričio mėnesį.

III. REIKALAVIMAI DARBAMS

16. Pagrindiniai vertinimo kriterijai:
16.1. kūrybiškumas (autoriaus kuriamojo darbo požymiai);
16.2. originalumas (temos traktuotės savitumas);
16.3. atitikimas temai

IV. PREMIJŲ SKIRSTYMO TVARKA

17. Komisija, įvertinusi darbus pagal Nuostatų 16 punkte išvardintus kriterijus, paskirsto pinigines premijas.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Šie Nuostatai gali būti patvirtinti tik esant Partnerių raštiškam pritarimui. Nuostatai gali būti keičiami Partnerių  sprendimu. Pakeitimai įforminami raštu atskirame dokumente.

19. Kilus ginčams, visi klausimai sprendžiami derybų keliu, nepavykus susitarti –Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.