Atspausdinta iš: http://www.old2.pressphoto.lt/lt/naujienos/fotokonkursas_„minutes_kaina_-_gyvybe“_taisykles

Fotokonkursas „MINUTĖS KAINA - GYVYBĖ“ TAISYKLĖS

pressphoto.lt  ::  Naujienos  ::  Fotokonkursas „MINUTĖS KAINA - GYVYBĖ“ TAISYKLĖS 

GAISRŲ NUOTRAUKŲ KONKURSO

 „MINUTĖS KAINA - GYVYBĖ“ TAISYKLĖS

 

 

Šios gaisrinės tematikos nuotraukų (toliau – Nuotraukų) konkurso „Minutės kaina - gyvybė“ (toliau – Konkursas) taisyklės nustato Konkurso organizavimo, nugalėtojų atrankos ir apdovanojimo taisykles.

 

I. KONKURSO ORGANIZATORIUS

 

  1. Konkurso organizatorius – Mineralinės vatos gamintojų asociacija (toliau – MVGA) ir Lietuvos spaudos fotografų klubas (LSFK).
  2. Organizatoriai turi teisę keisti konkurso taisykles, iš anksto apie tai informuodami interneto svetainėje www.mvga.lt ir www.pressphoto.lt .

 

II. KONKURSO TIKSLAI

 

  1. Didinti žmonių sąmoningumą apie gaisro sukeliamas grėsmes žmonėms ir aplinkai.
  2. Paskatinti plačiąją visuomenę domėtis nedegiomis pastatų šiltinimo medžiagomis.

 

III. KONKURSO ETAPAI IR TRUKMĖ

 

5.     2012 rugpjūčio 20 d. – Konkurso pradžia ir paskelbimas.

6.     2012 rugpjūčio 20 d. – rugpjūčio  26 d. Nuotraukų teikimo konkursui laikotarpis.

7.     2012 rugsėjo 12 d. – Konkurso laimėtojų paskelbimas.

 

IV. KONKURSO DALYVIAI

 

8.     Konkursas organizuojamas Lietuvoje nuolat gyvenantiems spaudos fotografams, fotografuojantiems žurnalistams ar fotografams, publikuojantiems nuotraukas spaudoje (toliau – Dalyviai).

 

V. KONKURSINIAI DARBAI

 

9.     Konkursiniu darbu laikoma Dalyvio sukurta autorinė Nuotrauka gaisrų tematika (sudegę pastatai, gamta, gaisrininkai ir pan).

10.  Nuotraukos sukūrimo data neribojama.

 

VI. KONKURSO SĄLYGOS

 

11.  Dalyviai norėdami dalyvauti konkurse turi atsiųsti savo sukurtas nuotraukas gaisrų tematika el. paštu neringa@ideaprima.lt iki rugpjūčio 26 d. 18 val.

12.  Siunčiant nuotraukas būtina nurodyti autoriaus vardą, pavardę ir kontaktinį telefoną, bei trumpą nuotraukos pristatymą (kas nufotografuota, data ir pan.).

13.  Vienas Dalyvis gali atsiųsti neribotą kiekį Nuotraukų.

14.  Iš konkursui pateiktų fotografijų, 20 nuotraukų atrinks konkurso žiūri, kurios rugpjūčio 28 d. – rugsėjo 9 d. bus eksponuojamos prekybos ir laisvalaikio centre „Panorama“ (Saltoniškių g. 9, Vilniuje).

15.  Visos į parodą nepatekusios nuotraukos bus sunaikintos ir niekur kitur nebus eksponuojamos ar publikuojamos.

16.  Po parodos prekybos ir laisvalaikio centre „Panorama“ nuotraukos bus eksponuojamos rugsėjo 18 d. vyksiančioje MVGA spaudos konferencijoje.

17.  Nuo rugsėjo 12 d. Konkurso parodoje dalyvavusios nuotraukos bus eksponuojamos MVGA internetinėje svetainėje www.mvga.lt ir www.pressphoto.lt.

 

 

VII. NUOTRAUKŲ VERTINIMAS

 

18.  Prekybos ir laisvalaikio centre „Panoramoje“ eksponuojamas Nuotraukas vertins prekybos centro lankytojai balsuodami už jiems labiausiai patikusią Nuotrauką.

19.  Balsavimas vyks prekybos ir laisvalaikio centre „Panorama“ įmetus į balsadėžę balsavimo lapelį.

20.  Balsavimo trukmė rugpjūčio 28 d. – rugsėjo 9 d.

21.  Konkursui pateiktas nuotraukas taip pat vertins vertinimo komisija sudaryta iš Lietuvos spaudos fotografų klubo, MVGA, UAB „Idea prima“ atstovų.

22.  Vertinant Nuotraukas bus vadovaujamasi šiais vertinimo kriterijais:

22.1. Nuotraukos atitikimas konkurso tematikai;

22.2. Nuotraukos išliekamoji, meninė vertė, perteikta emocija.

23.  Nuotraukos nebus vertinamos, jei:

23.1. Neatitiks konkurso tematikos;

23.2. Nebus laikomasi taisyklėse nurodytų sąlygų.

 

VIII. NUGALĖTOJŲ PASKELBIMAS IR APDOVANOJIMAS

 

24.  Pirmos vietos nugalėtojas bus išrinktas susumavus prekybos ir laisvalaikio centro „Panorama“ lankytojų ir komisijos balus ir paskelbtas rugsėjo 12 d. internetinėje svetainėje www.mvga.lt ir www.pressphoto.lt. Antros ir trečios vietos laimėtojus išrinks Konkurso komisija.

25.  Konkurso organizatorius turi teisę nugalėtojų asmens duomenis (vardą, pavardę) skelbti viešai. Tuo atveju, jei Konkurso nugalėtojai nesutiks, jog jų asmens duomenys (vardas, pavardė)  būtų skelbiami viešai, Organizatoriai turi teisę anuliuoti nugalėtojo rezultatus ir jam tenkančiu prizu apdovanoti kitą Konkurso dalyvį.

26.  Pirmos, du antros ir du trečios vietos laimėtojai bus apdovanoti specialiai šiam Konkursui įsteigtais vienkartiniais prizais:

26.1. I vieta – 700 Lt piniginis prizas.

26.2. II vieta – po 500 Lt dviejų Nuotraukų autoriams;

26.3. III vieta – po 300 Lt dviejų Nuotraukų autoriams.

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27.  Dalyviai pateikdami Nuotrauką Konkursui patvirtina, kad:

27.1. yra susipažinę šiomis Taisyklėmis ir sutinka su jų sąlygomis;

27.2. Konkursui pateiktos Nuotraukos yra autoriniai Dalyvio kūriniai;

27.3. Nuotraukų turinys neskatina religinės, tautinės nesantaikos ar kitaip nepažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymų.

28.  Konkurso dalyviai sutinka, kad Organizatoriai turi teisę iš Konkurso dalyvių gautą informaciją bei visą kitą su Konkurso dalyviais ir Organizatoriais santykiais susijusią informaciją (įskaitant ir asmens duomenis), gautą Konkurso metu, Konkurso organizavimo ir nugalėtojų apdovanojimo tikslais perduoti UAB „Idea prima“.

29.  Organizatoriai pareiškia, kad Konkurso metu gautų asmens duomenų apsaugai ir tvarkymo teisėtumui užtikrinti bus imtasi visų būtinų, protingų ir pagrįstų priemonių.

30.  Kilus klausimams dėl konkurso vertinimo proceso ir rezultatų, konkurso dalyviai gali kreiptis elektroniniu paštu neringa@ideaprima.lt ne vėliau kaip per tris darbo dienas po vertinimo rezultatų paskelbimo svetainėje www.mvga.lt ir www.pressphoto.lt. Konkursą organizuoti įgaliota įmonė įsipareigoja kreipimąsi išnagrinėti ir atsakyti per tris darbo dienas nuo kreipimosi gavimo.

31.  Visa informacija apie Konkursą skelbiama www.mvga.lt ir www.pressphoto.lt . Daugiau informacijos apie Konkurso sąlygas ir kitą su Konkursu susijusią informaciją galite gauti tel. (8 5) 2614133 arba el.paštu neringa@ideaprima.lt.

32.  Konkurso organizatoriai turi teisę pakeisti šias Taisykles, apie pakeitimus iš anksto pranešę www.mvga.lt ir www.pressphoto.lt.