Atspausdinta iš: http://www.old2.pressphoto.lt/lt/naujienos/seime_susitike_fotografai_ir_vaizdo_operatoriai_taresi,_kaip_prisideti_prie_istorines_atminties_iamzinimo

Seime susitikę fotografai ir vaizdo operatoriai tarėsi, kaip prisidėti prie istorinės atminties įamžinimo

pressphoto.lt  ::  Naujienos  ::  Seime susitikę fotografai ir vaizdo operatoriai tarėsi, kaip prisidėti prie istorinės atminties įamžinimo

Seime susitikę fotografai ir vaizdo operatoriai tarėsi, kaip prisidėti prie istorinės atminties įamžinimo

http://www3.lrs.lt/home/images/VISI/foto_7.jpg

Lapkričio mėn. Seimo Kanceliarijos Komunikacijos departamento Parlamentarizmo istorijos ir atminimo įamžinimo skyriaus iniciatyva Seime vyko susitikimas – diskusija „Atmintis gyva, nes liudija“, kuriame dalyvavo apie trisdešimt 1991 – aisiais metais Lietuvos laisvės gynimo įvykius fiksavusių ir sovietų agresijos įrodymus visam pasauliui pateikusių fotografų bei vaizdo operatorių. Šis renginys vienas pirmųjų minint Laisvės gynimo 20-metį.

Susitikime buvo ne tik pagerbti fotografai ir vaizdo operatoriai, kurie niekieno neprašomi fiksavo reikšmingus Lietuvai įvykius ir kurių dėka visas pasaulis sužinojo apie Lietuvos nepriklausomybei iškilusią grėsmę, bet ir tariamasi, ką reikėtų atlikti, kad valstybingumo raidos istorija būtų kuo tikslesnė ir joje neliktų baltų dėmių.

Susitikime iškelta idėja – minint reikšmingas Lietuvai istorines sukaktis (Laisvės gynėjų dienos 20 – metį, didžiųjų trėmimų pradžios, atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės pripažinimo ir diplomatinių santykių atkūrimo 20 – metį ir Lietuvos žydų holokausto 70 – metį) – rinkti medžiagą leidiniui, kuris atspindėtų Tautos kelią į Laisvę. Tokiame leidinyje pirmą kartą būtų spausdinamos daugelio reikšmingus įvykius fiksavusių fotografų nuotraukos bei biografijos.

Susitikime dalyvavęs Seimo kancleris Jonas Milerius padėkojo fotografams, kurie yra perdavę turimą medžiagą Seimo archyvo saugojimui. Taip pat paragino fotografus ir vaizdo operatorius prisidėti prie LR Kanceliarijos įgyvendinamo projekto „Lietuvos valstybingumo istorinis paveldas elektroninėje erdvėje“.

Projektu "Lietuvos valstybingumo istorinis paveldas elektroninėje erdvėje" siekiama išsaugoti Lietuvos valstybės istorinį paveldą, perkeliant į skaitmeninę erdvę paveldo objektus ir informaciją apie valstybingumo raidą bei užtikrinti visuomenei prieigą prie jų elektroninėje erdvėje. Bus skaitmeninama ir viešinama ne tik Seimo kanceliarijoje sukaupta archyvinė vaizdo, garso, rankraštinė medžiaga, bet ir šio projekto partnerių – Lietuvos centrinio valstybės archyvo ir Vytauto Didžiojo karo muziejaus – archyviniai dokumentai, asmeniniai archyvai, susiję su Lietuvos valstybingumo raida.