Atspausdinta iš: http://www.old2.pressphoto.lt/lt/konkursai/konkursas__„gyvos_zemes_mintys“/

Konkursas „Gyvos žemės mintys“

pressphoto.lt  ::  Konkursai   ::   Konkursas „Gyvos žemės mintys“
Tarptautinio fotografijos konkurso „Gyvos žemės mintys“

N U O S T A T A I :

I. Tikslai, organizatoriai

Žmogus negali būti abejingas gamtos problemoms. Siekdami sustabdyti gamtos niokojimą, oro, vandens, žemės užteršimą, stiprindami atsakomybę už savo ir žemės likimą, atkreipdami visos žmonijos dėmesį į mus supančios aplinkos problemas, Mažeikių rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos asmens ir visuomenės sveikatos skyrius, Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyrius ,  Savivaldybės kultūros centras ir Mažeikių fotoklubas organizuoja fotografijų konkursą „Gyvos žemės mintys“.

II. Temos

Žmogaus įtaka gamtai ( teigiama, neigiama);
Žemė, vanduo, gyvūnija, augmenija;
Žmogaus sąlytis su supančiu pasauliu;
Gamtos apsauga;
Ekologinės problemos;
Mus supanti gamta.

III. Dalyviai ir dalyvavimo tvarka


Konkurse gali dalyvauti visi užsiimantys bei besidomintys fotografija: fotografai  profesionalai, fotokorespondentai, fotografai mėgėjai ir kt.
. Darbai turi būti sukurti per 2007-2010    metus.
Dalyviai fotografijas turi siųsti skaitmeniniu formatu, kurių rezoliucija  butų pakankama atspausdinti nuotraukas A3 formatu.   Nuotraukos bylos dydis neturi viršyti 5MB.  Siųsti  JPEG  formatu ,  2.500 px -minimalus  didžiosios kraštinės ilgis  , 3000px- maksimalus  didžiosios kraštinės ilgis . 300 dpi .Prašome atkreipti   dėmesį , kad  mes neturėsime galimybės atlikti jokio fotografijų koregavimo . 
Autorius gali siųsti ne daugiau kaip 5 darbus, gali būti serijos pasirinkta tematika (viena serija – ne daugiau kaip 5 fotografijos).
Nuotraukos turi būti siunčiamos el.paštu  : jonas.strazdauskas @gmail.com .,  strazdas@mzk.lt  arba CD  -  DVD iki  2011 m. .   geguzes1 d.  ................
Dalyviai privalo pateikti savo duomenis:
Vardas, Pavardė
Amžius
Namų adresas
Telefonas
Nuotraukos (serijos) pavadinimas
Dalyviai vertinami dviejose amžiaus kategorijose:

Iki 20 metų
Nuo 21 metų

Organizatoriai turi teisę atsiųstas fotografijas naudoti konkurso katalogui, reklamai, nemokėdami jų autoriams honorarų.


IV. Laikas ir vieta 
konkursui priimamos

Fotonuotraukos konkursui priimamos iki  2011-  05-01.
Komisijos vertinimas iki  2011  -   06-01
Konkursinės parodos pristatymas ir nugalėtojų apdovanojimo iškilmės įvyks Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centre   2011   -08-28.
Tarptautinė paroda „Gyvos žemės mintys“ veiks  iki   2011-09-28.

V. Apdovanojimas

Vertinimo komisijos sprendimu konkurso dalyviai bus apdovanojami Mažeikių rajono savivaldybės, Lietuvos fotomenininkų sąjungos ir kitų rėmėjų prizais bei diplomais.

VI. Sąlygos

CD arba DVD su visomis fotografijomis ir reikalingais dokumentais  konkursui siunčiamos   iki 2011 m.gegužės  1 d.
Adresu :Mažeikių rajono savivaldybės Kultūros centras (Tarptautinei parodai„ Gyvos žemės  mintys“)
Naftininkų 11
Mažeikiai
LT-89223


Informacija teikiama tel.   + 370 686 36435, + 370 698 37064, +370 652 32820
el.paštas: a.rupkute@mazeikiai.lt
jonas.strazdauskas@gmail.com

Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis bus laikomas fotonuotraukų atsiuntimas į konkursą.