Atspausdinta iš: http://www.old2.pressphoto.lt/lt/parodos/vilniaus_fotografijos_ratas_2007/

Vilniaus fotografijos ratas 2007

pressphoto.lt  ::  Parodos  ::  Vilniaus fotografijos ratas 2007

Festivalio pristatymas.

Lietuvos spaudos fotografų klubas pristato visuomenei naują projektą – tarptautinį fotografijų festivalį netradicinėse erdvėse – „Vilniaus fotografijos ratas“.

Vilniaus fotografijos ratas 2007Šis festivalis atskleidžia spaudos fotografijos sugebėjimą gyventi, kurti ir perteikti mintis, jausmus, gyvenimus ir įvykius. Festivaliu norime atskleisti, jog fotografijos pasakojimai gali gyventi ir vieni, be juos palydinčių komentarų ar tekstų, bei būti daug svaresni, jausmingesni ir tikrąjį gyvenimą perteikiantys geriau nei išsakytas žodis. Spaudos fotografija gyvena ne vien mus pasiekiančiuose laikraščiuose, žurnaluose ar elektroninės žiniasklaidos priemonėse. Spaudos fotografija – tai vaizdu perteiktas pasaulis ir išskirtinė galimybė atsidurti bet kuriame krašte bei pajausti ten esantį gyvenimą tikromis, neperrašytomis emocijomis.

Fotografijų eksponavimas netikėtose erdvėse pasirinktas neatsitiktinai. Sūlome stabtelti ir iš naujo pažvelgti į kasdienį gyvenimą bei mus supančios aplinkos pasiketimus. Atėjo laikas fotografijai išsiveržti iš įprastų ir retai lankomų ar kiek pabodusių erdvių. Tikimės, jog fotografijų parodos, kurias galėsite apžiūrinėti visą parą, atskleis mus supančio gyvenimo alsavimą ir parodys besikeičiantį pasaulį esantį čia šalia, bei ten toli...

Spaudos fotografija – tai istorijos akimirkos, kuriomis fotografai dalijasi su jumis savitai, individualiai norėdami asmeniškai jums perteikti savo mintis ir išgyventus jausmus.

Vartydami šį atvirukų rinkinį, kuriame pamatysite po vieną fotografiją iš kiekvienos šių metų festivalio parodos, linkime geros nuotaikos ir įsimintinų vaizdų.

Introduction of the festival

The Lithuanian Press Photographers Club is presenting a new project – an international photo festival in non-traditional spaces ‘Vilnius Photo Circle’.

It is a festival that reveals the ability of the press photography to live, create and convey ideas, feelings, life and events. By this festival, we want to show that photo narrations are not only capable of existing on their own, without supporting comment or captions, they are also able to carrying much more impressiveness, sensitivity and show the life far better than words. Press photography exists not only in those newspapers, journals or electronic media that reach us. Press photography is a visual expression of the world, an exceptional opportunity to find ourselves in any part of the globe and experience the life there through stark, genuine emotions.

Vilniaus fotografijos ratas 2007The way of displaying photos in unexpected spaces was not chosen by accident. We invite you to stop and take a new look at the mundane life around us and notice the changes in our environment. The time has come for photography to escape from conventional, not much attended places or slightly boring spaces. We believe that the photo exhibitions that would be accessible to you around the clock will reveal the spirit of the life around us and will show the ever-changing world that is both right here and far away…

Press photography – it is moments of history that the photographers are sharing with you in their individual, unique way in their attempt to convey their thoughts and feelings.

We believe that this collection of postcards, which includes one photo from each exhibition held during this year of the festival, will give you joy and offer unforgettable views.